Program całego kursu

W pełnej wersji kurs został został podzielony na 9 lekcji. Łączny czas trwania wykładów: 9 godzin.

Do kursu dołączyliśmy 52 zadania CKE oraz elektroniczny test zaliczeniowy.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet. 

Lekcja 1. Przypominamy istotę przewodnictwa nerwowego. Wytwarzamy potencjał spoczynkowy, a następnie potencjał czynnościowy (analiza poszerzona w stosunku do kursu fizjologii zwierząt). Śledzimy falę depolaryzacyjną oraz przekaz synaptyczny. Wykorzystujemy różne potencjały postsynaptyczne do integracji sygnałów nerwowych.

Lekcja 2. Przedstawiamy budowę ośrodkowego układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego). Dokładamy płyn mózgowo-rdzeniowy i opony (nie samochodowe!)

Lekcja 3. Charakteryzujemy obwodowy układ nerwowy ze szczególną uwagą przyglądając się nerwom (czaszkowym i rdzeniowym).

Lekcja 4. Omawiamy odruchy (bezwarunkowe i warunkowe), uczenie się i pamięć.

Lekcja 5. Wydzielamy autonomiczny układ nerwowy i pokazujemy na co stać jego części: sympatyczną i parasympatyczną.

Lekcja 6. Charakteryzujemy budowę i pracę oka – narządu wzroku. Przedstawiamy komórki światłoczułe siatkówki (pręciki i czopki) i tłumaczymy ogólnie teorię trójchromatyczną (Younga-Helmholtza). Wyjaśniamy ogniskowanie obrazu na siatkówce.

Lekcja 7. Charakteryzujemy budowę i pracę ucha – narządu słuchu i równowagi. Szczególną uwagę zwracamy na narząd Cortiego i kanały półkoliste.

Lekcja 8. Charakteryzujemy budowę i pracę narządów czucia chemicznego – węchu i smaku.

Lekcja 9. Przedstawiamy najważniejsze problemy medyczne związane z układem nerwowym i narządami zmysłów, m.in. stres, depresję i wady wzroku.


Ostatnia modyfikacja: sobota, 1 wrzesień 2018, 10:50