• Budowa, czynności życiowe i przegląd strunowców.

    Kurs w pełnej  wersji został podzielony na 16 lekcji. Łączny czas wykładów: 13 godzin i 35 minut.

    Pełna wersja zawiera także: test zaliczeniowy (33 pytania), 33 zadania CKE (edycja – jesień 2018) oraz plany pracy (maksymalny i zoptymalizowany).

  • 2. Bezczaszkowce (przykładowa część wykładu)

    Cały wykład: 33 min. Poziom trudności: I do II.

    1 Strona