• Budowa, czynności życiowe, przegląd i znaczenie protistów

    Kurs w pełnej  wersji został podzielony na 8 lekcji. Łączny czas wykładów: 5 godzin i 3 minuty.

    Pełna wersja zawiera także: test zaliczeniowy (30 pytań), 10 zadań CKE (edycja – jesień 2018) oraz plany pracy (maksymalny i zoptymalizowany).

  • 1. Protisty (przykładowe części wykładu)

    Cały wykład: 25 min. Poziom trudności: II.

    2 Strony