• Czynności życiowe roślin

    Kurs w pełnej  wersji został podzielony na 7 lekcji. Łączny czas wykładów: 6 godzin i 39 minut.

    Pełna wersja zawiera także: test zaliczeniowy (34 pytania), 64 zadania CKE (edycja – jesień 2018).