• Rośliny: pierwotnie wodne i lądowe

    Kurs w pełnej  wersji został podzielony na 13 lekcji. Łączny czas wykładów: 8 godzin i 50 minut.

    Pełna wersja zawiera także: test zaliczeniowy (40 pytań), 38 zadań CKE (edycja – jesień 2018).