• Budowa, czynności życiowe, przegląd i znaczenie prokariontów: bakterii i archeanów

    Kurs w pełnej  wersji został podzielony na 4 lekcje. Łączny czas wykładów: 2 godziny i 33 minuty.

    Pełna wersja zawiera także: test zaliczeniowy (21 pytań), 14 zadań CKE (edycja – jesień 2018).

  • 3. Przegląd i znaczenie prokariontów (fragmenty)

    Wykład: 53 min. Poziom trudności: I do II.

    2 Strony