• Człowiek – budowa i czynności układu nerwowego oraz narządów zmysłów

    Kurs w pełnej  wersji został podzielony na 9 lekcji. Łączny czas wykładów: 9 godzin.

    Pełna wersja zawiera także: test zaliczeniowy (34 pytania), 49 zadań CKE (edycja – jesień 2018) oraz plany pracy (maksymalny i zoptymalizowany).

  • 5. Autonomiczny układ nerwowy (przykładowe części wykładu)

    Cały wykład: 31 min. Poziom trudności: II.

    2 Strony