Dostępne kursy

25 Jul 2019
Miscellaneous

Biologia 1 - Zakres Podstawowy

Multimedialny kurs biologii dla uczniów I klasy nowego liceum i technikum (zakres podstawowy). Zawi...

28 Mar 2018
28 Mar 2018
Miscellaneous

Histologia (DEMO)

28 Mar 2018
Miscellaneous

Cytologia (DEMO)

28 Aug 2019
Miscellaneous

Rośliny (DEMO)

07 Jun 2019
Miscellaneous

Bezkręgowce (DEMO)

07 Jun 2019
Miscellaneous

Prokarionty (DEMO)

28 Mar 2018
Miscellaneous

Protisty (DEMO)

28 Mar 2018
Miscellaneous

Strunowce (DEMO)

06 Apr 2018
06 Apr 2018
Miscellaneous

Genetyka (DEMO)

26 Jun 2018
Miscellaneous

16 Mgnień Matury (DEMO)

28 Aug 2019
28 Aug 2019
Miscellaneous

Metabolizm (DEMO)